Plan uroczystości i imprez szkolnych 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

TERMIN

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

1 IX 2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

1 IX 2022

83 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

7 X 2022r.

Otrzęsiny klas pierwszych

14 X 2022r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej, Heńki 2022

5 XI-11 XI 2022 r.

Organizacja Powiatowych Obchodów Narodowego  Święta Niepodległości
(w uzgodnieniu z władzami powiatu)

23 XII 2022 r.

Wigilia szkolna, Dzień Wolontariusza

Styczeń 2023

Studniówka

Termin zostanie ustalony
 w porozumieniu z KDK

Święto Szkoły w 226. rocznicę  powstania Legionów Polskich we Włoszech – organizacja   Koncertu Noworocznego w KDK-u

13 I 2023r.

Święto Szkoły - Jaśki 2022, konkurs wiedzy o patronie

1 III 2023

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

21 III 2023 r.

BUDA 2022, prezentacje artystyczne uczniów

Termin ustali zespół
ds. promocji

Drzwi Otwarte, Tydzień z Dąbrowszczakiem

Kwiecień 2023

82 rocznica Zbrodni Katyńskiej

28 IV 2023 r.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas IV

28 IV 2023 r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

9 maja 2023 r.

77 rocznica zakończenia II Wojny Światowej

26 maja 2023 r.

Święto 37 Pułku Piechoty

1 VI 2023 r.

Święto sportu

I poł. czerwca 2023r.

Udział przedstawicieli ILO w I Zlocie Uczniów Szkół im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w Winnej Górze

23 VI 2023r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024