Jesteś tutaj: Start / O SZKOLE / Muzeum Szkolne

Muzeum Szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Pod takim hasłem funkcjonuje Muzeum Szkolne I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie, zwane też Szkolną Izbą Pamięci.Powstało ono w 1974 r. z inicjatywy Koła Absolwentów. Niewielka sala lekcyjna w lewym skrzydle piętra i prowadzący do niej korytarz zapełnione zostały licznymi eksponatami, związanymi ze stuletnią historią szkoły. Eksponaty te umieszczono w gablotach i tablicach, zawieszono na ścianach, poukładano w szafkach.

W gablotach znajdują się m. in. uczniowskie legitymacje, świadectwa szkolne, czapki, listy, medale i odznaczenia, numery czasopism uczniowskich.

W szafkach zostały zgromadzone kroniki szkolne i klasowe, księgi pamiątkowe, zeszyty, albumy itp.

Na ścianach widzimy liczne tablice informujące w porządku chronologicznym o ważnych wydarzeniach z życia szkoły, kolejnych jej dyrektorach, zasłużonych absolwentach - wszystkie opatrzone komentarzami i zdjęciami. Ogólnie zdjęcia zajmują dużo miejsca w tym muzeum - prawie cała ściana zapełniona jest różnymi tableau uczniów i nauczycieli. Najbardziej wyeksponowane zostało zdjęcie założyciela szkoły - doktora Antoniego Troczewskiego.

Centralne miejsce w muzeum zajmuje gablota z historycznym sztandarem szkoły z 1936 r. Z inicjatywy Koła Absolwentów został on poddany pełnej renowacji w 1988 r. Obok tkwią jego drzewce z charakterystycznymi tabliczkami upamiętniającymi nazwiska fundatorów sztandaru.

Z połowy XIX w. pochodzi olejny obraz nieznanego artysty przedstawiający J. H. Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszkę i Józefa Poniatowskiego. Jego renowacji dokonała w 1993 roku Anna Majewska.

Cennym historycznym eksponatem jest niewątpliwie ,,Księga pamiątkowa szkoły" - rękopis Antoniego Troczewskiego, obejmujący lata 1907 - 1921. Księga, zwana także kroniką A. Troczewskiego, z uwagi na jej stan techniczny, została umieszczona w szafie pancernej, a zwiedzającym udostępnia się jej kserokopię.

Muzeum Szkolne pełni ważną rolę w edukacji historycznej, kształtuje poczucie przynależności do ,,małej ojczyzny", uczy zadumy nad przeszłością. Z niego płynie lekcja patriotyzmu i szacunku dla wielu pokoleń ,,Dąbrowszczaków".

W 2001 r. Muzeum Szkolne zajęło I miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy.

Do istnienia i funkcjonowania muzeum przyczyniło się wiele osób, m. in. dyrektorzy szkoły - Pan Henryk Kierszka, Pan Tomasz Szyburski, Pan Janusz Michałkiewicz, Pan Zbigniew Wdowiak, kustosz Muzeum w Oporowie - Pani Grażyna Kin - Rzymkowska, opiekunowie - Pani Barbara Sulińska, Pani Barbara Purgał, nauczycielki wych. plastycznego - Pani Krystyna Brzozowska i Pani Danuta Czajkowska, konserwator - Pan Ryszard Truskolawski, Koło Absolwentów z Panem Januszem Krzemińskim i Panem Jerzym Szurzecem. Przede wszystkim jednak muzeum działa dzięki wychowankom i absolwentom, którzy wykazują stałe i niezmienne zainteresowanie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością swojej szkoły.

Artykuły

Przejdź do - Relacja z pierwszego dnia pobytu w Łodzi

Relacja z pierwszego dnia pobytu w Łodzi

Klasa IIIA rozpoczęła trzydniowy wyjazd do Łodzi od zwiedzania pałacu Poznańskich. Następnie uczniowie udali się do Centrum Nauki i Techniki EC1, by bliżej poznać historię łódzkiej elektrociepłowni i jej funkcjonowania. Jutro czekają nas warsztaty informatyczne.

16 grudnia 2022

Galeria

  • Powiększ zdjęcie