Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

1 IX 2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

15 IX 2022 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

12 XII 2022 r.

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych

22 XII 2022 r.

Podanie propozycji ocen śródrocznych

23 – 31 XII 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 I 2023 r.

Wystawienie oceń śródrocznych

12 I 2023 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16 – 29  I  2023 r.

Ferie zimowe

02 II 2023 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej–podsumowanie pracy w I półroczu

24 III 2023 r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas IV.

5 IV 2023 r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas IV

6 IV–11 IV 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 IV 2023 r.

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas IV

24 IV 2023 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcoworoczna klas IV)

28 IV 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach IV

4-20 V 2023 r.

Egzamin maturalny

22 V 2023 r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I, II, III

05 VI 2023 r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas  I, II, III

16 VI 2023 r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas I, II, III

19 VI 2023 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna klas I,  II, III)

23 VI 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 VIII 2023 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023

25 VI–31 VIII 2023r.

Ferie letnie

 Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31 października 2022 r.
- 9 stycznia 2023 r.
- 2 maja 2023 r.
- 4,5, 8, 9 maja 2023 r.